Voorschoolse opvang

Op onze school kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). Vanaf 07.30 uur totdat de school begint kunt u uw kind op school brengen. De kosten hiervoor bedragen, net als voor de TSO, tussen de € 2,35 en € 3,50 per dag.

De VSO wordt geregeld door één van onze eigen teamleden. De kinderen ontbijten ’s morgens eerst gezamenlijk (wel een eigen ontbijtpakket meenemen) en worden vervolgens totdat de school begint begeleid.

U kunt uw kind voor de VSO digitaal opgeven via onze schoolwebsite www.klimophoeve.nl. Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u in de persoonlijke site van uw gezin. Hier dient u eerst een strippenkaart aan te schaffen voor uw kind(eren) via IDEAL. Vervolgens kunt u uw kind digitaal aan- of afmelden voor de VSO.

 

 

Tussen schoolse opvang

Op onze school kunnen leerlingen tussen 11.45 uur en 13.00 uur thuis gaan lunchen of gebruik maken van het overblijven, ofwel de TSO 

(Tussen schoolse Opvang). Dit wordt door onszelf verzorgd. Er is een TSO coördinator die leiding geeft aan een groep overblijfouders. Niet alleen ouders van onze leerlingen, maar ook mensen uit de buurt van de school kunnen helpen tijdens de TSO. Naast het samen lunchen verzorgt het overblijfteam verschillende activiteiten voor de kinderen. Het is niet de bedoeling koekjes en snoepjes mee te geven aan uw kind(eren). Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de TSO-coördinator Therese Jacques-Hoekman (tel. 010-5299999).

                       

Om uw kind te laten overblijven dient u het van te voren aan te melden bij IDEALnet via onze schoolwebsite www.klimophoeve.nl. Na het inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord komt u in het persoonlijke dossier van uw gezin. Hier kunt u een strippenkaart voor uw kind(eren) aanschaffen via IDEAL. Vervolgens kunt u uw kind digitaal aan- en afmelden voor de TSO.

Het tarief voor de TSO is voor 1 strip € 3,50 per kind/per dag, een 5-strippenkaart kost € 15, een 10-strippenkaart kost € 27,50, een 20 strippenkaart kost € 50 en een 40-strippenkaart kost € 94. Mocht uw kind (aan het eind van groep 8) van school gaan dan zal het overgebleven aantal strippen gerestitueerd worden.

 

De school is eindverantwoordelijk en draagt zorg voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de overblijfkrachten. Verdere informatie is te vinden op onze schoolwebsite.

 

Buiten schoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO Zus en Zo. Aangezien zij op meerdere locaties BSO aanbieden, heet de locatie op onze school BSO Flexx. De kinderen worden na schooltijd opgevangen in de aula, het speellokaal en de peuterspeelzaal van onze school. De oudere leerlingen van de 8+ groep gaan per fiets of step, onder begeleiding van een van de medewerksters, naar de locatie van de Melanchthon Business school.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bsozusenzo.nl of contact opnemen met 010-5221788 of met het locatiehoofd van BSO Flexx, Inge Vijverberg (06-51854143).

 

Ook met BSO Smallsteps Kanjers XL onderhouden wij contacten. Deze organisatie verzorgt ook de opvang na schooltijd, tijdens studiedagen en in vakanties. De kinderen die naar deze BSO gaan, worden na schooltijd met taxi’s opgehaald om naar hun locatie vervoerd te worden. Godzenhainsingel 5a, 2665KP Bleiswijk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met William Giezen: 010-52 20 551 of 06-15827835

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work