Aan het begin van het nieuwe schooljaar komen de Schoolbrochure en de Schoolkalender uit. Hierin zijn de meeste activiteiten van dat schooljaar terug te vinden. Het maandelijkse Nieuwsbulletin wordt op de 1e schooldag van een nieuwe maand via Parro naar de ouders/verzorgers van onze leerlingen gestuurd. In verband met de privacy regels zullen de Nieuwsbulletins niet meer openbaar zijn op de schoolwebsite.
 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT