MEER NIEUWS

IDeal


Wij bereiden onze leerlingen voor op de wereld van morgen!
Het team van de Klimophoeve deelt het enthousiasme voor de school en het daltononderwijs met elkaar. Samen met actieve ouders zorgt het team voor een school waar van alles gebeurt en waar de saamhorigheid groot is. Wij zijn bijzonder blij dat veel ouders de school binnenkomen voor een gesprek, voor hulp bij activiteiten in de groep, maar ook om ons te helpen de school schoon en op orde te houden.
Samen leren leren voor de toekomst

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work