Huiswerk

Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt huiswerk gegeven. Het is goed hieraan op de basisschool al te wennen. De overstap naar het voortgezet onderwijs wordt op die manier een stuk gemakkelijker. We vragen u er op toe te zien dat het huiswerk wordt gemaakt. Het moet zoveel mogelijk zelfstandig worden gemaakt, maar belangstelling van de ouders werkt zeer motiverend voor het kind!

Om het huiswerk zo goed mogelijk te kunnen maken, zijn de volgende punten van belang:
- Laat het huiswerk maken in een kamer waar het kind zo min mogelijk gestoord kan worden;
- Soms wordt geprobeerd bijv. een toets op het laatste moment te leren. Beter is 5 dagen 10 minuten aan een toets te werken dan 1 1/2 uur achter elkaar op dezelfde dag. Leerwerk moet herhaald worden, door te herhalen onthoud je beter;
- Bij ons op school gelden afspraken waarbij de tijdsduur per week is:
 * groep 5 en 6 ongeveer 1 uur
 * groep 7 ongeveer 1 1/2 uur
 * groep 8 ongeveer 2 uur
- Voor het leren en maken van huiswerk krijgen de leerlingen kopieën mee. De schoolboeken geven wij vanwege extra slijtage niet mee naar huis;
- In de praktijk komt het soms voor dat een leerling de huiswerkkopieën kwijt is. We zien dit als eigen verantwoordelijkheid van het kind. Daarom is de afspraak dat de leerling dan zelf voor een nieuwe kopie moet zorgen en dit dus aan andere kinderen mag/kan vragen.

Agenda en elastomap

De kinderen van groep 6 t/m 8 leren hoe ze moeten omgaan met een agenda. Het huiswerk wordt genoteerd op de dag, waarop het ingeleverd of geleerd moet zijn. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een elastomap en een stevige schooltas nodig.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT