EFFectiviteit


Het werken aan de effectiviteit en doelmatigheid binnen ons onderwijs is terug te vinden in de andere kernwaarden. Het samenwerken, zelfstandig werken, de omgang met vrijheid/verantwoordelijkheid en het reflecteren worden allemaal ingezet om de effectiviteit en doelmatigheid te verhogenWat wij willen is dat de kinderen de doelen van de leerstof behalen op een efficiënte manier waarin tijd en ruimte is voor eigen inbreng en waardoor tijd en ruimte geschept wordt voor het individueel begeleiden van kinderen of groepjes kinderen. Dit is waar het bij Helen Parkhurst allemaal om begonnen is.  

 

Dit zie je bij ons bijvoorbeeld terug in het werken met een taak. De kinderen werken op alle momenten van de dag dat ze niet aan gezamenlijke activiteiten of aan instructies meedoen aan deze taak op maat. Dit begint al bij de inloop. In principe starten alle groepen de dag met het werken aan het planbord/doelentaak. Al tijdens de inloop plannen de kinderen hun werk en gaan zij aan de slag. De leerkracht zorgt ervoor dat er doelen op het planbord/taak staan waar de kinderen direct mee aan de slag kunnen zonder eerst instructie te hoeven krijgen. Op die manier wordt er direct een sfeer gecreëerd waarin het gewoon is om rustig en aandachtig aan het werk te gaan. Ouders komen dan ook niet mee de groep in om de kinderen op die manier de mogelijkheid te geven direct aan de slag te kunnen gaan. Binnen de taak is de groeitaak opgenomen waarbinnen de leerlingen aan een zelfgekozen doel kunnen werken. 

 

Leerlingen wordt de mogelijkheid geboden om zelf te beslissen waar een taak gemaakt wordt. Ze hebben hiervoor de aula, gangen en het lokaal tot hun beschikking. Hier kunnen zij afwisselend zelfstandig of samenwerken 

 

De leerlingen in de bovenbouw kijken hun eigen werk na en reflecteren op hun doelen van de doelentaak en zijn daardoor actief betrokken bij hun leerproces. Zij bepalen zelf of zij meedoen met instructies en kunnen door de behaalde resultaten de (positieve/negatieve) gevolgen zien van de gemaakte keuzes tijdens het werken. Zij kunnen vervolgens zelf bepalen of zij de instructie van de leerkracht nodig hebben en tekenen zich hiervoor in. 

 

Het kwartiertjesrooster en de stapelinstructies die we inzetten geeft de leerlingen meer effectieve tijd om zelfstandig aan hun doelen te kunnen werken. De kinderen kunnen zien wanneer er een bepaalde instructie gegeven wordt. Dit is zichtbaar op het kwartiertjesrooster op het bord in de groep. Elk moment dat de leerling geen instructie volgt of deelneemt aan gezamenlijke activiteiten is daltontijd. 

 

Op de Klimophoeve wordt veel met coöperatieve werkvormen gewerkt: de leerkracht kiest zelf welke werkvorm in een les kan worden toegepast. In alle groepen worden bepaalde coöperatieve werkvormen aangeleerd. Ook de coöperatieve werkvormen die in voorgaande leerjaren aangeleerd zijn kunnen ingezet worden.  

 

De Chromebooks en iPads worden ingezet om te werken met adaptieve programma’s. Maar ook de inzet van ondersteunende materialen, zoals de flats van Onderbouwd in groep 1/2, concrete materialen, Topondernemers, Blink en Rekentijgers worden ingezet om leerlingen te helpen of uit te dagen. 

 

Daarnaast is het tutorsysteem een werkvorm waarbij leerlingen hun kennis en vaardigheden overdragen op andere leerlingen om zo het rendement van de aangeboden stof te vergroten en het samenwerken te bevorderen. 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT