de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij worden door respectievelijk de ouders en het team gekozen. De directeur is door het bestuur gemandateerd namens het bevoegd gezag aan het overleg deel te nemen.

De medezeggenschapsraad adviseert en controleert het beleid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs voor zover het betrekking heeft op onze school. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap op de scholen (WMS). Daarnaast vormt de medezeggenschapsraad voor de schoolleiding een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit:
Oudergeleding: Dennis Mulder (voorzitter), Laetitia de Goeij en Bernadette Kapteijn.
Personeelsgeleding: Leonie Sluis, Joyce Baas en Richard Massaar 
Gemandateerd namens het schoolbestuur: Arthur MandosWanneer u informatie wilt of een opmerking of vraag heeft dan kunt u de MR mailen via mr@klimophoeve.nl           

U kunt binnenkort het MR jaarverslag 2017-2018 hier bekijken.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work