de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij worden door respectievelijk de ouders en het team gekozen. De directeur is door het bestuur gemandateerd namens het bevoegd gezag aan het overleg deel te nemen.

De medezeggenschapsraad adviseert en controleert het beleid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs voor zover het betrekking heeft op onze school. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de wet Medezeggenschap op de scholen (WMS). Daarnaast vormt de medezeggenschapsraad voor de schoolleiding een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

De medezeggenschapsraad bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit:
Oudergeleding: Floor Vijverberg-ter Wal, Linda Hazeveld, Tamara Steijger.
Personeelsgeleding: Romy van der Ende, Mirjam de Jong en Joyce Baas. 
Gemandateerd namens het schoolbestuur: Arthur Mandos
Wanneer u informatie wilt of een opmerking of vraag heeft dan kunt u de MR mailen via mr@klimophoeve.nl     

MR JaarVERslag

Het MR jaarverslag 2022-2023 KUNT u lezen door TE KLIKKEN op deze LINK Jaarverslag MR 2022-2023  


      

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT