Burgerschapsvorming

In de afgelopen decennia is onze samenleving complexer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende basiswaarden:

  • Vrijheid van meningsuiting
  • Verdraagzaamheid
  • Afwijzen van discriminatie
  • Democratische houding

Schoolbeleid ten aanzien van burgerschapsvorming:

‘Op onze school is er ook een stoel voor jou!’ is ons motto. Ieder kind is in principe welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze daltonschool; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is dan ook geen apart vak op onze school, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden. Ook de werkwijze met de daltontaken draagt daar aan bij. We zetten elke week een regel op onze school centraal door de Regel van de week met de kinderen te bespreken. We confronteren de kinderen daarnaast ook met zaken buiten hun leefwereld: we houden jaarlijks een vastenactie waarvoor onze leerlingen geld inzamelen voor een goed doel door klusjes te doen waardoor bewustwording en betrokkenheid vergroot wordt. Ook hebben wij een adoptiekind uit Mali. Ook de traditie van de palmpaasstokken versieren en naar zieken of bejaarden brengen is een voorbeeld van medemenselijke solidariteit, goede manieren, sociale controle, verantwoordelijk optreden, kortom: burgerschapsgedrag.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT