Hoofdluis

Hoofdluis is erg vervelend, maar komt op school soms voor. Om het zo veel mogelijk te voorkomen, nemen we op onze school enkele maatregelen.

  • Alle leerlingen hebben een luizenzak aan de kapstok waarin zij hun jas en tas kunnen stoppen. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een luizenzak uitgereikt waardoor we het probleem hoofdluis zoveel mogelijk willen beperken.
  • Iedere woensdagochtend na een schoolvakantie wordt er luizencontrole gehouden door een groep enthousiaste ouders.
  • Wanneer er in een groep neten worden gevonden dan krijgen de ouders van deze groep dit van ons te horen via een mail of brief.
  • Worden er levende luizen gevonden, dan worden de ouders/verzorgers telefonisch geïnformeerd en dient de leerling opgehaald te worden om direct te worden behandeld. Dit om verdere verspreiding te voorkomen.

Hier kunt u lezen wat u tegen de luizen kunt doen.

Wilt u ons op de hoogte brengen wanneer u bij uw kind luizen of neten constateert?

Na het constateren van luizen of neten kunt u informatie vinden over de behandeling op de website van het Landelijk Steunpunt hoofdluis.
Hier opent u het Hoofdluis 5-stappenplan [PDF opent in aparte pagina) of  Kaminstructies [PDF opent in aparte pagina)

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work