De vijf kernwaarden van het daltononderwijs op De Klimophoeve

Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat de school een bepaalde visie heeft op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Daarop is een visie gebaseerd over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen.

Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een daltonschool creëert ruimte en biedt kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een tevoren afgesproken taak. Daarbij vormen vijf kernwaarden de uitgangspunten van Daltononderwijs:

  1. Samenwerking
  2. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  3. Effectiviteit
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie
Informatie over daltononderwijs

Onder de verschillende kopjes staat informatie over hert daltononderwijs zoals dat op onze school gegeven wordt. Zo leest u over de manier waarop kinderen aan hun eigen werk werken, de manier waarop de leerkrachten leerlingen begeleiden; de wijze waarop effectieve instructies op niveau aangeboden worden en hoe vertrouwen geven en vragen terugkomt in het onderwijs.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT