Iedere dag zijn er voor de kinderen uit onze groepen 1/2 speel- en werklessen, waar er veel ruimte is voor creativiteit, ontdekken in allerlei hoeken, computer en constructiemateriaal. Beweging is voor de kinderen ook erg belangrijk. Tijdens het buitenspelen kunnen ze met allerlei materiaal hun fantasie kwijt in hun (samen-)spel. In de speelzaal is ook veel uitdagend materiaal aanwezig. We geven gymlessen en spellessen of geven dans- en dramalessen.

Tijdens de werklessen maken we gebruik van een weekplanbord. Zo leren zij spelenderwijs plannen, omgaan met vrijheid in gebondenheid en verantwoordelijkheid dragen voor hun werk.

Onderbouwd

Wij werken in de groepen 1/2 met de methode Onderbouwd. Een kleuter moet zich vele vaardigheden eigen maken. Deze vaardigheden worden aangeleerd tijdens de kleuterperiode. Onderbouwd biedt door middel van zijn registratiesysteem de mogelijkheid om de kleuter goed te volgen in zijn ontwikkeling. Een belangrijke kern in de methodiek van Onderbouwd is het drieslag leersysteem.

  • Leerstap 1: introductie in de grote kring
  • Leerstap 2: verwerking in kleine groepen
  • Leerstap 3: individueel controlemoment

 

  • Leerstap 1: Inzet ontwikkelingsmateriaal in de grote kring

Tijdens de eerste leerstap wordt het leerdoel op speelse wijze in de grote kring geïntroduceerd. Door de inzet van poppenspel wordt bereikt dat kinderen direct geboeid zijn door wat de pop ´vertelt´. De poppen hebben naast de verschillende vaardigheden ook een karakter. De kinderen leren deze karakters na verloop van tijd (her)kennen en krijgen door de karakters sneller inzicht in waar bepaalde ontwikkelingsmaterialen voor bedoeld zijn.

  • Leerstap 2: Inzet ontwikkelingsmateriaal tijdens de werkles

Tijdens de tweede leerstap wordt het ontwikkelingsmateriaal ingezet tijdens de werkles. De leerkracht stelt zich bij deze leerstap terughoudend op. Het is de bedoeling dat kinderen op een coöperatieve manier leren van en met elkaar.

  • Leerstap 3: Inzet ontwikkelingsmateriaal tijdens het controlemoment

Tijdens de derde leerstap wordt er gekeken of het kind de desbetreffende vaardigheid beheerst. Dit wordt geregistreerd in Onderbouwd –Online. We werken sinds enkele jaren met Onderbouwd–Online als registratiesysteem, naast ons leerlingvolgsysteem.

 

Het observatiesysteem Kijk! voor kleuters

Veel kinderen zitten 2 tot 3 jaar in een kleutergroep. Dit is afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkeling. We voeren regelmatig observaties uit en vullen vervolgens voor ieder kind het observatiesysteem Kijk! in. Door middel van toetsen signaleren we eventuele problemen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT