Historie van de school

De eerste plannen voor een eigen parochiekerk in Bleiswijk dateren uit het jaar 1886. De laagste inschrijver bouwde het door architect Moens ontworpen gebouw voor een bedrag van nog geen 8000 gulden. De officiële opening vond plaats op 18 april 1887.

Basisschool De Klimophoeve is in 1977 ontstaan uit het samenvoegen van de Jacintha kleuterschool en de Heilig Hart lagere school.

In 1956 bestond Bleiswijk uit 3000 inwoners en zaten er 60 kleuters aan de Hoefweg achter het oude parochiehuis en de voormalige woning van meester Koperberg. Alles was erg oud en bouwvallig en daarom werd besloten te gaan verhuizen.

In 1957 verhuisde de school tijdelijk naar de zolder van de oude Heilig Hartschool (het huidige parochiehuis werd toen gebouwd).

De volgende verhuizing vond plaats in 1964 naar drie noodlokalen tegenover de Heilig Hartschool.
Daar zaten we tot in 1973 het dak werd afgeblazen door een windhoos. Daardoor werd er weer verhuisd naar de Vluchtheuvel.
Na jaren van improviseren konden we in 1977 een echt stenen gebouw betrekken met een speelplaats. De naam van de school werd toen ” De Klimophoeve”: opklimmen langs de ladder van onder naar boven!

  

In 1984 werd er een belangrijk stuk bijgebouwd, zodat de oude Heilig Hartschool kon worden afgebroken en we met zijn allen onder een dak zaten.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT