LEERPLICHT

De leerplichtambtenaren van de gemeente Lansingerland hebben de brochure Wat u moet weten over leerplicht uitgegeven. Deze kunt u hier lezen. 

Extra verlof

De leerplichtambtenaren van de gemeente Lansingerland, en de schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten de regels voor extra verlof streng te hanteren.
Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Het belang van onderwijs voor uw kind.
De gemeente heeft een zogenaamd stroomschema gemaakt met daarop alle stappen m.b.t. het extra verlof, klik hier 

Extra vakantie aanvragen

Geregeld komen er aanvragen binnen voor extra vakantieverlof. Wij dienen ons te houden aan de wettelijke afspraken. Deze kunt u op de website van de gemeente Lansingerland terug vinden.

Hoe dient u een aanvraag in?

Het aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties is verkrijgbaar bij de directie van de school. U kunt ook het hieronder downloaden. Bij de directie levert u de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, ook weer in. De aanvraag dient minstens 6 weken van tevoren bij de directie te worden ingediend.

In samenspraak met de scholen is besloten dat aanvragen voor vakantieverlof in verband met de specifieke aard van het beroep vanaf heden worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Na gedegen onderzoek zal de leerplichtambtenaar bij aanvragen onder de 10 dagen advies uitbrengen aan de directie én bij aanvragen boven de 10 dagen zelf een besluit nemen.

Formulier extra verlof aanvragen [PDF opent in nieuwe pagina]. Lever dit formulier s.v.p. in bij de directie.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT