Samenwerking


Op onze school willen we een leer- en oefenplaats zijn voor samen leven, samen werken en samen van elkaar leren. Het werken aan socialiteit gebeurt zeker niet alleen bij het werken aan de dag- en weektaken, maar gedurende de hele dag. Al tijdens de inloop overleggen leerlingen samen, de instructies worden op een interactieve manier gegeven met het gebruik van coöperatieve werkvormen en de leerlingen helpen elkaar en werken samen aan hun taken. Daarnaast wordt er samen gespeeld in de pauzes, gegymd, in de hoeken gespeeld en gezamenlijke lessen gevolgd. Creativiteit in alle vormen leent zich ook prima voor samenwerking. Om aan te leren dat leerlingen elkaar bij het samenwerken niet storen zijn er regels nodig. Afspraken over het gebruik van de samenwerkplekken binnen en buiten het lokaal, de wijze waarop hulp kan worden gevraagd aan elkaar en de leerkracht, het signaal voor uitgestelde aandacht, geluidsniveau en materiaalgebruik. Samenwerkingsopdrachten vragen daarom meestal wel om een procesevaluatie. Dit kan zowel een groepsevaluatie zijn, maar het kan ook een individuele evaluatie zijn. 

Maatjeswerk  

Een van de manieren om bij ons samen te werken is door middel van maatjeswerk. Iedere week worden de leerlingen aan een ander maatje gekoppeld waarmee zij taken van hun dag- en weektaak kunnen maken, samen in de rij lopen en binnen de klas snel tweetallen kunnen maken. De kinderen ervaren op deze wijze dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn om toch goed te kunnen samenwerken. In elke groep is op het daltonbord plaats, waarop middels foto’s of naamkaartjes van de leerlingen te zien is, wie voor die week de maatjes zijn. Daarnaast mogen de leerlingen ook zelf een maatje kiezen bij werk- en leertaken waarbij de kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. We zetten in ieder geval structureel een samenwerkingsopdracht in de taak. Het samenwerken vraagt een goede communicatie van en tussen de kinderen, waarbij afspraken maken en samen iets kunnen organiseren essentieel zijn. Door het aanbieden van samenwerkingsmogelijkheden willen we het volgende bereiken: 

·         Kinderen gaan op een respectvolle manier met elkaar om; 
·         Kinderen kunnen elkaar op een goede manier hulp geven;
·         Door het werken aan onderstaande doelen verwachten wij dat kinderen een beter zelfbeeld zullen krijgen en dat daardoor prestaties omhoog zullen gaan; 
·         Er is sprake van vertrouwen en minder van competitie, concurrentie en wantrouwen. 

Naast het samenwerken binnen de groep werken wij ook groep doorbrekend, zoals bij tutorleren. Hierbij bieden kinderen uit de bovenbouw wekelijks hulp aan kinderen uit de onderbouw of middenbouw. Ook wordt er met Pasen en carnaval groep doorbroken samen gewerkt, waarbij groepjes samengesteld worden van leerlingen uit alle jaargroepen. Zij voeren dan een gezamenlijke opdracht uit (Palmpaasstok maken, carnavalsspelletjes etc.). 

Coöperatieve werkvormen 
Op de Klimophoeve wordt veel met coöperatieve werkvormen gewerkt: de leerkracht kiest zelf welke werkvorm in een les kan worden toegepast. Bij coöperatieve werkvormen is samenwerking onontbeerlijk om tot een goed resultaat te kunnen komen. In alle groepen worden bepaalde coöperatieve werkvormen aangeleerd. Ook de coöperatieve werkvormen die in voorgaande leerjaren aangeleerd zijn, kunnen ingezet worden. De werkvormen die gebruikt worden tijdens de lessen die dag, worden bij de dagritmekaarten gehangen.  

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT