Schooltijden  (groepen 1 t/m 8)

 maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag 

 8.30 - 11.45

 8.30 - 11.45

  8.30 - 12.15  

 8.30 - 11.45

 08.30 – 11.45

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00   

 

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00     


De hoeveelheid onderwijstijd in het schooljaar 2017-2018 is voor de groepen 1 t/m 8 940 uur per jaar. De schooldeur gaat ’s morgens om 08.20 uur en ’s middags om 12.55 uur open. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats en tevens een kwartier na schooltijd.

Gymtijden

Het gymnastiekonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in sporthal De Rijneveen vindt plaats op maandag en donderdag.

   8.45  9.30 10.15  11.00 
13.00  13.40  14.20

 maandag

 groep 3  

  groep 4    

groep 8a  

groep 8b  


 groep 6   groep 5   groep 7

 donderdag  

groep 6

 groep 3

 groep 4

x


  groep 7   groep 5
  groep 8a
  groep 8b

Gymtijden rond de pauze (11:45 – 13:00 uur)

Groep 6 heeft op donderdag om 8.30 uur gym. Van de kinderen van groep 6 wordt verwacht dat zij om 8.25 uur bij de gymzaal zijn. Groep 6 heeft op maandag om 13.00 uur gym en groep 7 heeft op donderdag om 13.00 uur gym. Om 12.45 uur gaat de leerkracht met de fiets vanaf school naar de gymzaal met de kinderen die overblijven en de kinderen waarvan de ouders hebben aangegeven dat zij meefietsen. Van de overige leerlingen wordt verwacht dat zij om 12.55 uur bij de gymzaal zijn. Groep 8b heeft op maandag tot 11.45 uur gym. Dit betekent dat de kinderen van deze groep eventueel iets later thuis zullen zijn.

Vakleerkracht gymnastiek (combinatiefunctionaris)

Dit jaar geeft Jeroen Kat gymles op maandag- en donderdagmiddag. Hij is vakleerkracht gym en geeft les aan de groepen 5, 6, 7, 8a en 8b.

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work