SchoolTIJDEN (groepen 1 t/m 8)

 maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag 

 8.30 - 11.45

 8.30 - 11.45

  8.30 - 12.15  

 8.30 - 11.45

 08.30 – 11.45

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00   

 

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00     


De hoeveelheid onderwijstijd in het schooljaar 2019-2020 is voor de groepen 1 t/m 8 945 uur per jaar. De schooldeur gaat ’s morgens om 08.20 uur en ’s middags om 12.55 uur open. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats en tevens een kwartier na schooltijd.

Gymtijden

Het gymnastiekonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in sporthal De Rijneveen vindt plaats op maandag en donderdag.

  08.30  09.15 10.00 
10.45
13.00  13.40  14.20

maandag

groep 5

 groep 4 

 groep 3A  

groep
3B
  

 groep
7

  groep 6

  groep
8

 donderdag  

groep 5

groep
4

groep
3B

groep 3A

  groep 8   groep 7
  groep
6
               

Gymtijden rond de pauze (11:45 – 13:00 uur)

Groep 7 heeft op maandag om 13.00 uur gym en groep 8 op donderdag. Om 12.45 uur gaat de leerkracht met de fiets vanaf school naar de gymzaal met de kinderen die overblijven en de kinderen waarvan de ouders hebben aangegeven dat zij meefietsen. Van de overige leerlingen wordt verwacht dat zij om 12.55 uur bij de gymzaal zijn. 

Vakleerkracht gymnastiek (combinatiefunctionaris)

Ook dit jaar geeft Edith de Glint de gymlessen op maandag en donderdag. Edith is onze vakleerkracht gym.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work