SchoolTIJDEN (groepen 1 t/m 8)

 maandag   dinsdag   woensdag   donderdag   vrijdag 

 8.30 - 11.45

 8.30 - 11.45

  8.30 - 12.15  

 8.30 - 11.45

 08.30 – 11.45

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00   

 

  13.00 – 15.00   

  13.00 – 15.00     


De hoeveelheid onderwijstijd in het schooljaar 2020-2021 is voor de groepen 1 t/m 8 945 uur per jaar. De schooldeur gaat ’s morgens om 08.20 uur en ’s middags om 12.55 uur open. Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats en tevens een kwartier na schooltijd.

Gymtijden

Het gymnastiekonderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in sporthal De Rijneveen vindt plaats op maandag en donderdag.

   08.30    09.15   10.00    
 10.45  
12.00   12.45  13.30

maandag en donderdag

groep
5

groep

 groep
3/4 

groep
3
 

 groep
6

  groep
  7

  groep
8

 


               

Vakleerkracht gymnastiek (combinatiefunctionaris)

Ook dit jaar geeft Edith de Glint de gymlessen op maandag en donderdag. Edith is onze vakleerkracht gym.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work