Verlengde of verkorte kleuterperiode

Kinderen met een langzamere of een versnelde ontwikkeling hebben onze extra aandacht. Voor leerlingen die in de maanden augustus t/m december 6 jaar worden en voor kinderen met een langzamere ontwikkeling, kan de overgang naar groep 3 te snel komen. Deze kinderen kunnen gebaat zijn met een extra jaar kleuteronderwijs. We spreken dan over een verlengde kleuterperiode. Voor leerlingen met een versnelde ontwikkeling en leerlingen met een verlengde kleuterperiode is er extra leerstof, afgestemd op hun behoefte. In uitzonderlijke situaties wordt een versnelde overgang naar groep 3 overwogen. Indien dit voor uw kind geldt is er geregeld overleg, want uw medewerking is beslissend voor het welslagen van een verlengde of verkorte kleuterperiode!

Op de ouderavond in februari wordt het advies aan de ouders meegedeeld. Mocht de ontwikkeling een onverwachte wending nemen dan wordt het advies heroverwogen.

We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit; succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daar aan toe is! We zien een kind liever een jaar langer in groep 1 of 2 dan jarenlang op de tenen de school doorlopen met alle gevolgen voor het plezier en welbevinden en motivatie van het kind! Onjuist genomen beslissingen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de schoolloopbaan van het kind en het onderwijs aan de gehele groep. In goed overleg met de ouders zullen we proberen de juiste keuze te maken. Bij verschil van inzicht is het advies van de school bindend. Dit in verband met genoemde nadelige consequenties.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT