Inspectierapport 

Volgens de wet moeten alle scholen eens in de vier jaar door de inspectie worden bezocht. Op 24 mei 2016 heeft het laatste inspectiebezoek plaatsgevonden. Aan het eind van de onderzoeksdag is een feedbackgesprek gevoerd met het bestuur, de schoolleiding, de intern begeleiders en de leerkrachten van de school. In dit gesprek zijn de bevindingen en oordelen van de inspectie besproken en heeft de school aangegeven wat zij gaan doen met deze bevindingen.

Het Inspectierapport 2016 is hier te downloaden.


SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE OORDELEN:

De Klimophoeve heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het
basisarrangement.
• De leerlingen behalen voldoende tot goede eindresultaten;
• De school beschikt over een breed en eigentijds aanbod;
• De leraren geven aansprekende lessen en de leerlingen zijn taakgericht en
betrokken;
• Er valt nog winst te behalen op het afstemmen van de instructie;
• De leraren volgen de leerlingen in hun ontwikkeling, maar de analyse van
de toetsresultaten kan diepgaander;
• Er heerst een prettige en stimulerende sfeer waardoor kinderen tot leren
komen;
• De school evalueert, verbetert en borgt haar kwaliteit op een
systematische manier en betrekt daar belanghebbenden bij;
• De school beschikt over een ambitieus team dat voor een gezamenlijke
verbetercultuur zorgt.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT