Jeugdcoach op school (JOS)

Op iedere basisschool in Lansingerland is er gelegenheid om leerlingen aan te melden bij de eigen Jeugdcoach op School. De Jeugdcoach op School op de Klimophoeve is Simone van Bree. Het Jeugdcoach op School heeft een brugfunctie tussen thuis en school.

Welke vragen kunt u stellen aan DE JEUGDCOACH OP SCHOOL?

Soms zijn er problemen die een leerling in de weg staan om op school goed te kunnen functioneren. Uw kind kan bijvoorbeeld teruggetrokken zijn, of juist druk. Of uw kind kan last hebben van een gebeurtenis, waardoor hij zich niet goed kan concentreren. U kunt ook bij de Jeugdcoach op School terecht voor:

  • Opvoedingsvragen;
  • Financiële problemen;
  • Echtscheidingsproblemen;
  • Sociale vaardigheidstrainingen voor uw kind ( bijv. sociale vaardigheden e.d.);
  • Vrijetijdsbesteding (sportclub voor uw kind)
  • Informatie over diverse instanties en subsidies
Hoe komt u in contact met de Jeugdcoach op School?

De school kan in overleg met u als ouders een gesprek met de Jeugdcoach op School aanvragen. Na aanmelding neemt zij dan contact met u op om een afspraak te maken. In de regel is dit bij u thuis; indien gewenst kan dit ook op school of elders. Samen met u wordt gekeken welke hulp gewenst is en waarbij ondersteuning geboden kan worden. U kunt zelf ook aan de intern begeleider van de school aangeven dat u in contact met de Jeugdcoach op School wil komen. De intern begeleider regelt de aanmelding dan verder.

De procedure, zoals hierboven beschreven, wordt dan gevolgd. U kunt ook gebruik maken van het spreekuur. Het tijdstip daarvan staat elders in deze informatie.

Wat doet de Jeugdcoach op School na de aanmelding?

De JOS zal samen met u kijken tegen welke dingen u aanloopt en op welke manier u en uw kind het beste geholpen kunnen worden. Misschien kunt u na een aantal gesprekken met de JOS de problemen zelf oplossen.
Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is, zal de JOS u doorverwijzen naar de juiste instantie waar u de hulp kunt krijgen die u wilt. Dit kan uiteraard alleen als u toestemming hiervoor geeft.

Privacy

De gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Dit betekent dat er in principe geen informatie aan derden gegeven mag en kan worden zonder uw toestemming. Uitzondering kan zijn, wanneer de veiligheid van uw kind hierom vraagt. School is wel op de hoogte van de aanmelding; dit wordt ook vastgelegd in een document in het leerlingendossier van de leerling. School is niet op de hoogte van de inhoud van de gesprekken, tenzij dit anders met u is afgesproken of de veiligheid van het kind in gevaar komt. School wordt ook op de hoogte gesteld wanneer de vraag beantwoord is.

Inloopspreekuur

De Jeugdcoach op school is iedere woensdag op school aanwezig. U kunt gebruik maken een inloopspreekuur.  

Op school zijn folders over de Jeugdcoach op School aanwezig. Vraagt u gerust bij de leerkracht of de IB-er naar deze folder.


 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT