Op onze school is catechese/levensbeschouwing een van de vaste en steeds terugkerende leer- en vormingsgebieden. Daarin proberen we de kinderen op het spoor te houden van hun nieuwsgierigheid naar de grote vragen van het leven. Zoals: Waar komen we vandaan? Hoe gaan we het beste met elkaar om en met de natuur om ons heen? Waarom ben ik er eigenlijk? We gaan met de kinderen na hoe zij zelf met die vragen kunnen omgaan en hoe andere mensen dat doen. En wat mensen in onze eigen omgeving en ook in andere landen en culturen over belangrijke levensvragen denken en voelen. Wij gebruiken hiervoor de methode Reis van je leven. Deze methode biedt twintig thema’s aan die synchroon lopen met de hoogtepunten van de seizoenen en van het kerkelijk jaar. Die thema’s keren jaarlijks terug en worden voor alle acht groepen op een eigen niveau uitgewerkt. De methode sluit aan bij de verscheidenheid van de herkomst van de kinderen, ook op levensbeschouwelijk gebied. In de vier schoolvieringen in de kerk worden deze thema’s verwerkt.

Om het jaar besteden we weer de nodige aandacht aan de 4 wereldgodsdiensten in de vorm van een schoolproject.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT