Op de Klimophoeve willen wij kinderen interactief taalonderwijs bieden. Dit houdt in: dat ons onderwijs betekenisvol is. Kinderen leren het beste als het onderwijs aansluit bij hun belevingswereld en de leeromgeving rijk en uitdagend is. We stimuleren ze om het geleerde in de praktijk toe te passen. Kinderen kunnen ook hun creativiteit gebruiken bij taal. Ons onderwijs is strategisch. We bieden structuur door eenduidige strategieën aan te bieden, zodat ze die strategieën zelfstandig in andere situaties kunnen toepassen. Hierbij hoort ook spellen en stellen, wij bieden de kinderen een goede basis. We stimuleren ze om zelf problemen op te lossen en op hun werk te reflecteren. Hierbij is een kritisch houding een voorwaarde. Ons onderwijs is sociaal. Leren doe je samen, met en van elkaar o.a. door coöperatieve werkvormen of maatjeswerk. Door sociaal onderwijs te bieden, stimuleren we de mondelinge taalvaardigheid, het spreken en luisteren. Ook de woordenschatontwikkeling wordt hiermee gestimuleerd. Dit leren kinderen o.a. door veel te lezen en te praten. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen en hanteren een goede doorgaande lijn in de school. Voor de groepen 4 tot en met 8 gebruiken we de nieuwste versie van Taal Actief. De methode bestaat uit drie geïntegreerde leerlijnen voor taal, spelling en woordenschat extra. Startpunt van elk thema is een ankerverhaal, geschreven door een bekende kinderboekenauteur. Er zijn acht jaarlijks terugkerende thema’s van vier weken. Ieder thema kent een vaste opbouw van lessen. Alle lesdoelen zijn op drie niveaus uitgewerkt, waardoor leerlingen op hun eigen niveau werken. Een beginopdracht bepaalt op welk niveau de leerling verder werkt. Daarnaast is er voor taalbegaafde leerlingen een plusboek. Ook na de toets wordt gedifferentieerd. Aan de hand van de score gaat een leerling remediëren, herhalen of verrijken. Bij de methode is digibordsoftware en oefensoftware voor de leerlingen aanwezig.

In groep 4 houden alle leerlingen een spreekbeurt en in groep 5 houden alle leerlingen een boekbespreking. Dit wisselt elkaar ieder jaar af. Dus in groep 6 volgt dan weer een spreekbeurt, in groep 7 een boekbespreking en in groep 8 een spreekbeurt.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT