De inhoud van het onderwijs

Op de Klimophoeve proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, motoriek en vooral taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Daarnaast vinden we het als daltonschool belangrijk dat kinderen leren samenwerken, zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid leren dragen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT