Ouderraad

De Ouderraad (OR) heeft de belangrijke taak het team te ondersteunen bij allerlei activiteiten die op school worden georganiseerd. De OR vergadert 6 keer per jaar op woensdagavond op school. Daarbij zijn ook twee teamleden aanwezig. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Momenteel hebben we helaas een kleine ouderraad. Dus mocht u belangstelling hebben om mee te werken in de ouderraad, kunt u zich aanmelden bij de directie van de school of bij een van de ouderraadsleden. 

De ouderraad werkt samen met de klassenouders, zodat er veel ouders betrokken worden bij de diverse feesten en activiteiten.
Door middel van een digitale intekenlijst kunnen ouders zich inschrijven voor hulp bij de activiteiten op onze school. (Deze link wordt ongeveer om de drie maanden verstuurd naar alle ouders).

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Bovendien is het een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De ouderraad  bestaat in het schooljaar 2018-2019 uit:
Margriet de Jong (Lars gr. 7), Sheila Meijer (Willemein gr.5), Ingrid van der Vlies (Ezri gr 5) 
Denise de Jongh (groep 6) en Anja van Eijk (directie) zijn namens het team aanwezig op de vergaderingen.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. ORklimophoeve@hotmail.com

 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work