Ouderraad

De Ouderraad (OR) heeft de belangrijke taak het team te ondersteunen bij allerlei activiteiten die op school worden georganiseerd. De OR vergadert 7 keer per jaar op school. Daarbij zijn ook twee teamleden aanwezig. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Momenteel hebben we een kleine ouderraad. Dus mocht u belangstelling hebben om mee te werken in de ouderraad, kunt u zich aanmelden bij de directie van de school of bij een van de ouderraadsleden. 

De ouderraad werkt samen met de klassenouders, zodat er veel ouders betrokken worden bij de diverse feesten en activiteiten.
Alle ouders hebben zich aan het begin van het schooljaar kunnen inschrijven om aan te geven bij welke activiteiten zij hun hulp willen bieden.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Bovendien is het een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De ouderraad  bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit:
Sandra Binnendijk (Tijm gr. 5 en Kaj gr. 8), Mike en Danielle Scholtens (Sven gr. 5 en Finn gr. 3A), José van der Meer (Isabel gr. 3B), Liesbeth Verdoes (Lars groep 1/2C).
Lucelot Biemond (leerkracht groep 1/2A) en Irma Vijverberg (directie) zijn namens het team aanwezig bij de vergaderingen.

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. ORklimophoeve@hotmail.com

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT