Als uw kind in groep 8 zit, moet u ervoor zorgen dat u uw kind aanmeldt bij een school voor voortgezet onderwijs. De inschrijfperiode eindigt in maart (afhankelijk van de school/gemeente).

Voor de inschrijving heeft u het ‘advies van de basisschool’ (onderwijskundig rapport) nodig. Naast het genoemde formulier worden ook gegevens van uw kind uitgewisseld met de school voor voortgezet onderwijs. Vaak neemt de school voor voortgezet onderwijs, waar u uw kind heeft aangemeld, contact met ons op om te vragen of er bijzonderheden met betrekking tot het kind zijn. Nadat uw kind is geplaatst, vindt er vaak nog een terugkoppeling plaats. Onze school krijgt bijvoorbeeld van de meeste scholen de rapportcijfers van de oud-leerlingen toegestuurd.

Ter oriëntatie op het voortgezet onderwijs bezoekt groep 8 een aantal  open dagen die door het VO georganiseerd worden. Ook zal er op 22 november 2016 in samenwerking met de Oosthoek een voorlichtingsbijeenkomst over het VO plaatsvinden voor de ouders van groep 8. Ook kunnen ouders van groep 7 daarbij aansluiten.

De presentatie van deze avond kunt u hier (als PDF) downloaden.

 

Voorgaande schooljaren gingen onze leerlingen als volgt naar het voortgezet onderwijs:

 

Schooltype

2013

2014

2015

2016

Praktijkonderwijs

 

 

 

 

VMBO basisberoeps/ LWOO

3,5%

4%

 

 

VMBO basisberoeps

 

 

 

 

VMBO kaderberoeps

7%

12%

8,3%

2,5%

VMBO kader/gemengd

 

 

 

5,0%

VMBO gemengd

3,5%

8%

2,8%

2,5%

VMBO theoretisch

7%

8%

13,9%

16,5%

VMBO theoretisch/ HAVO

10,5%

 

2,8%

24,5%

HAVO

27%

16%

44,4%

13,5%

HAVO/VWO

17,5

32%

 

16,5%

VWO

24%

20%

27,8%

19%

 

De doorstromingscijfers geven maar voor een klein deel de kwaliteit van het onderwijs weer. De cijfers worden voor een groot deel beïnvloed door de intelligentie en de leefomgeving van een kind. Dit kan per groep en per jaar verschillen. Wanneer de kennis- en aanlegfactoren de uitslag van het Cito-onderzoek bevestigen, mag aangenomen worden dat de school voldoende kwaliteit geleverd heeft.

Elk jaar maken we met hulp van klassenouders een overzicht van alle open dagen, informatieavonden en andere voorlichtingsdagen op de verschillende middelbare scholen. Hier vindt u de versie van schooljaar 2016/2017.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work