In de groepen 3 t/m 8 bouwen we op de rekenvaardigheden die bij de kleuters zijn aangeboden. Het aanvankelijk rekenen begint in de groepen 1/2. Daar leren de kleuters, als onderdeel van hun projecten uit Onderbouwd, Schatkist en Wereld in getallen voorloper, spelenderwijs begrippen als meer/minder, veel/weinig etc. Vanaf groep 3 wordt gewerkt met de nieuwste versie van de methode De wereld in getallen. De kinderen leren behalve de rekenvaardigheden ook praktisch (realistisch) rekenen. De methode onderscheidt zich doordat gekozen is voor een evenwichtige afwisseling van leerkracht gebonden lessen en lessen zelfstandig werken. Hierdoor krijgt het kind de ruimte om onder begeleiding van de leerkracht verantwoordelijk te zijn voor onder andere zijn / haar eigen leerproces. Er zijn goede differentiatiemogelijkheden. De leerlingen krijgen de stof aangeboden op hun niveau met 1, 2 of 3 -sterren -sommen. Bij de methode zit ook een computerprogramma, waardoor de leerlingen gericht kunnen oefenen in de weektaaktijd.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT