De leerlingenraad

Dit is de leerlingenraad van de Klimophoeve!

De leerlingenraad van 2017-2018 bestaat uit de volgende kinderen uit de groepen 5 t/m 8: Levi en Amber (groep 5), Hidde en Zenzi (groep 6), Jelte en Roos V. (groep 7), Britt (groep 8a), Rowan (groep 8b).

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen.
De leerlingenraad komt 8 keer per schooljaar bijeen onder leiding van juf Anja. De leerlingenraad vergadert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met school. Ook organiseren zij jaarlijks een activiteit zoals bijvoorbeeld een tweedehands kinderboekenmarkt, de warme truien-dag of de talentenshow.
De leerlingen van de leerlingenraad informeren voorafgaand aan de vergadering of er vanuit de groep punten zijn die besproken moeten worden. Ook zorgen zij zelf voor een terugkoppeling aan de groep. Er wordt telkens een verslag gemaakt van de vergadering door een van de kinderen van groep 8. Juf Anja bespreekt het verslag met de andere teamleden.

De leerlingenraad vergadert elke maand op dinsdag om 13:00 uur: 
- 10 oktober 2017
- 09 november 2017
- 07 december 2017
- 18 januari 2018
- 15 maart 2018
- 26 april 2018
- 24 mei 2018
- 14 juni 2018

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work