De leerlingenraad

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de leerlingenraad gekozen.

De leerlingenraad komt 8 keer per schooljaar bijeen onder leiding van juf Irma. De leerlingenraad vergadert over allerlei onderwerpen die te maken hebben met school. Ook organiseren zij jaarlijks een activiteit zoals bijvoorbeeld een tweedehands kinderboekenmarkt, de warme truien-dag of de talentenshow.
De leerlingen van de leerlingenraad informeren voorafgaand aan de vergadering of er vanuit hun groep punten zijn die besproken moeten worden. Ook zorgen zij zelf voor een terugkoppeling aan de groep. Er wordt telkens een verslag gemaakt van de vergadering door een van de kinderen van groep 8. Irma bespreekt het verslag met de andere teamleden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT