Voorbereidend lezen

In de kleutergroepen starten wij al met het voorbereidend lezen en vanaf groep 3 hanteren wij de methode Veilig leren lezen (Kim-versie). Deze methode is een combinatie van technisch- en begrijpend lezen. Vanaf 2015-2016 werken we met de nieuwe versie van VLL: Kim. Voor meer informatie, kijk op [www.veiliglerenlezen.nl].

Technisch lezen en begrijpend lezen

In de groepen 4 t/m 6 werken wij voor technisch lezen met de methode: ‘Goed gelezen: technisch lezen’. De groepen 7 en 8 werken met Leesparade. Voor begrijpend lezen en studerend lezen hebben we de methode: Leeslink. In de hogere groepen komt steeds meer de nadruk te liggen op het begrijpend en studerend lezen. Daarbij gaat het vooral om het proces en de vaardigheden die je in staat stellen om op de juiste manier de informatie in woord en beeld en tekst te verwerken. Dit betekent dat de methode niet alleen uit verhalende teksten bestaat, maar ook wordt afgewisseld met gedichtjes, foto’s, advertenties en korte zakelijke teksten. De groepen 7 en 8 werken ook met de methode Blits in verband met het oefenen van Studievaardigheden (zoals het lezen van grafieken en tabellen).

Tutorlezen en leesbevordering

Om het lezen te stimuleren gaan de kinderen uit de onderbouw tutorlezen en zijn er verschillende activiteiten met bibliotheek Oostland. We besteden ruime aandacht aan de Kinderboekenweek. Zo komen er jaarlijks schrijvers op onze school om over hun boeken te vertellen en wordt er een boekenmarkt gehouden. Ook houden we ieder jaar een voorleeswedstrijd voor onze bovenbouwgroepen.

Leerlingen lezen met een maatje op bepaalde momenten in de week. Dit maatje kan een leerling zijn uit de eigen groep, uit een ander leerjaar, maar ook een leesouder.

Wij hebben ook dit jaar weer de intentie met leesouders te gaan werken. De betrokken leesouders kunnen een minicursus volgen op school zodat zij de kinderen goed kunnen begeleiden. Er wordt gewerkt met de Wacht-Hint-Prijs methode. Deze houdt in dat het kind zelf ontdekt wat de leesfout is en dat er complimenten gegeven worden, wanneer een kind goed leest.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT