Hoog- en meer begaafde kinderen op de Klimophoeve

Om aan de specifieke onderwijsbehoeften bij de hoog- en meer begaafde kinderen tegemoet te komen, bieden wij deze kinderen verdiepende leerstof en verrijking. Dit doen wij door het aanbieden van uitdagende leerstof die belangrijk is voor hun groei en ontwikkeling. Een belangrijk doel van dit verrijkingsonderwijs is de vaardigheid van het leren te koppelen aan kennisontwikkeling, omdat dit bijdraagt aan een positiever zelfbeeld van de leerling. We laten hoog- en meer begaafde kinderen regelmatig in contact komen en samenwerken met gelijkgestemden, bijv. d.m.v. projectwerk van de Pittige Plustorens. Deze samenwerking stimuleert de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Wij kiezen er voor deze kinderen binnen de eigen groep verrijkende en uitdagende leerstof aan te bieden. Deze kinderen mogen hun schriftelijke werk compacten (verminderen van de verwerkingsstof, passend bij de ontwikkeling van het kind) en de leerkracht past de weektaakkaart aan. Zo komt er tijd vrij voor het verrijkingswerk.

Op het gebied van rekenen en taal krijgen deze kinderen 3* instructie en verwerkingsstof.

Plusklas

Per 1 oktober 2018 zijn we gestart met een plusklas binnen ons eigen schoolgebouw. Een dagdeel per week gaan de kinderen naar de plusklas die geleid wordt door Lea Massaar, specialist meerbegaafdheid i.o.
Voor enkele kinderen is het nodig om deel te nemen aan deze plusklas. De plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen, om het onderwijs op onze school ook voor hen zoveel mogelijk passend te maken.
Zie het beleidsplan van de Plusklas (binnenkort te vinden op deze site).

Het beleidsplan 'Meer en hoogbegaafde kinderen' wat nu op onze website staat, moet nog aangepast worden i.v.m. het starten van de plusklas.

Verrijkende en verdiepende materialen:
Pittige Plus Torens:

Met de Pittige Plus Torens bezitten wij een compleet en goed doordacht totaalconcept voor verrijking en verbreding voor onze hoog-en meer begaafde kinderen. Hiermee worden de reeds bestaande verrijkingsmaterialen (die vooral op rekenen en taal gericht zijn, zoals het 3-ster materiaal van de methodes) compleet aangevuld op het gebied van informatieverwerking en zaakvakken. De hoog-en meer begaafde kinderen worden er werkelijk door uitgedaagd. Deze leerlingen doen niet meer-van-hetzelfde, maar kunnen kiezen uit allerlei activiteiten en onderwerpen. De Pittige Plus Torens biedt verbreding en verrijking, waarbij de kinderen veel met hun handen gaan werken en experimenteren. Bovendien leren de kinderen om gestructureerd te werken aan een project dat ze op hun eigen niveau uitdaagt. De kinderen die met de Pittige Plus Torens werken, kiezen zelf een project uit de vele onderwerpen en hebben samen met de leerkracht of een hulpouder een plan gemaakt voor hun project. In dit plan staan afspraken, zoals: Hoe lang gaan we over het project doen? Hoe en wat wordt beoordeeld? Wanneer wordt er aan het project gewerkt en wanneer is de wekelijkse afspraak met de leerkracht over de voortgang?

Om te kunnen werken met de projecten van de Pittige Plus Torens wordt de weektaak voor deze kinderen aangepast. Zij mogen hun schriftelijke werk compacten , zodat er tijd vrij komt voor het werken met de projecten. De projecten worden altijd afgesloten met een presentatie in de groep(en) en tevens wordt het hele proces geëvalueerd en beoordeeld. Het is dus niet een vrijblijvende bezigheid.

Vanaf groep 4 kunnen onze hoog-en meer begaafde kinderen gaan werken met de projecten van de Pittige Plus Torens. De kinderen moeten wel voldoen aan een aantal criteria. Zij moeten over het algemeen goede resultaten laten zien bij methodetoetsen en Cito-toetsen, een zelfstandige werkhouding hebben en goed zijn in lezen. Het zijn de kinderen die geen herhaling van de leerstof nodig hebben, creatief kunnen denken en uitdagende leerstof nodig hebben.

De projecten van de Pittige Plus Torens bevatten een grote variëteit aan onderwerpen en interessegebieden. Van techniek tot kunstzinnige uitdagingen. Door de diversiteit aan onderwerpen en moeilijkheidsgraden is er voor ieder kind wat wils.

Als uw kind ook in aanmerking komt om met de Pittige Plus Torens te gaan werken, wordt dit met u besproken.

Ander verrijkingswerk:

Naast de Pittige Plus Torens beschikken wij op onze school ook over allerlei verdiepende en verrijkende materialen die ingezet worden als verrijkingswerk en keuzewerk op de weektaak voor de hoog-en meer begaafde kinderen. Bijvoorbeeld materialen als: Rekentijgers, Taaltoppers, Nieuwsbegrip, Taaltrein, etc.

Ook gebruiken wij als verrijkingswerk in de groepen 5 tot en met 8 de methode ‘Topondernemers´. Bij deze methode worden de kinderen nieuwsgierig gemaakt en geprikkeld om hun kennisvaardigheden te vergroten door middel van samenwerkingsopdrachten. Door zelf te experimenteren, door goed te kijken en te onderzoeken, leren de kinderen conclusies te trekken en deze onze woorden te brengen.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Bij jonge kinderen wordt er nog niet over (hoog)begaafdheid gesproken maar over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong krijgen binnen de groep verrijkingswerk aangeboden op verschillende gebieden.

In de methode Onderbouwd staat aangegeven welk verrijkingswerk wordt ingezet voor de leerlingen die naar boven toe opvallen. De leerkracht hanteert de methode Onderbouwd en biedt uitdagende en verrijkende werkvormen aan.

Ook wordt er in de groepen 1/2 gewerkt met Wijzneus, behorende bij de methode Onderbouwd. Met Wijzneus wordt er in de kleutergroepen thematisch gewerkt. Allerlei wereld oriënterende onderwerpen komen aan bod.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT