Werkstuk afspraken

In de groep 6,7 en 8 maken de kinderen een werkstuk. Bij de start van het maken van het werkstuk krijgen de kinderen een stappenplan waarin de afspraken en verwachtingen staan. De kinderen maken het eerst in het klad en daarna mag het op de computer gemaakt (dit gebeurt grotendeels thuis nadat de leerkracht het werkstuk in het klad heeft gezien en een paraaf heeft gezet onder het klad). Boeken met betrekking tot het onderwerp zijn in het documentatiecentrum te vinden of mee te brengen van thuis of bibliotheek.

Zorg dat het werkstuk goed in eigen woorden staat, we vinden het belangrijk dat het geen ‘kopieerwerk’ is. Ook is het belangrijk om het werkstuk op tijd in te leveren.

Groep 6

In groep 6 leren de kinderen hoe je een werkstuk moet maken. Het werkstuk wordt op school gemaakt. Het onderwerp in groep 6 moet gaan over natuur en techniek. Het werkstuk heeft minimaal 6 hoofdstukken en de hoofdstukken moeten minimaal een half A4’tje zijn.

Groep 7

De leerlingen van groep 7 maken individueel één werkstuk. Het werkstuk heeft een geschiedenis-onderwerp. Het werkstuk heeft minimaal 8 hoofdstukken en de hoofdstukken moeten minimaal een half A4’tje zijn.

Groep 8

De leerlingen van groep 8 maken 2 werkstukken in dit schooljaar. Eén werkstuk heeft als onderwerp Texel(Werkweek). Dit werkstuk wordt voor een groot deel tijdens de werkweek gemaakt en thuis maken de kinderen het af. Het andere werkstukonderwerp is vrij. Het werkstuk heeft minimaal 8 hoofdstukken en de hoofdstukken moeten minimaal driekwart van een A4’tje zijn.

Maak er iets moois van!
Veel succes!
De leerkrachten van De Klimophoeve

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT