zelfstandigheid


In het daltononderwijs wordt het zelf naar oplossingsmethoden zoeken, het zelf leren problemen op te lossen en het zelf opdrachten uitvoeren, erg gestimuleerd. Als leerlingen vrijheid krijgen om zelfstandig te werken, te bewegen, zelf de tijd in te delen, om met zachte stem met elkaar te overleggen 
zonder de leraar te raadplegen, dan worden leerlingen actiever, wordt hun betrokkenheid groter, werken ze gemotiveerder en met meer plezier en verbeteren hun resultaten.

Dagplanning 
Alle groepen gebruiken dagritmekaarten waarop de dagindeling voor de kinderen inzichtelijk gemaakt wordt. Deze dagindeling brengt ordening/structuur en geeft de kinderen rust. In principe starten alle groepen de dag met het werken aan het planbord/dagtaak/weektaak. Al tijdens de inloop plannen de kinderen hun werk en gaan zij aan de slag. Op die manier wordt er direct een sfeer gecreëerd waarin het gewoon is om rustig en aandachtig aan het werk te gaan. Wellicht heeft u wel van uw kind gehoord over een nieuw experiment in de klassen. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met een kwartiertjesrooster en met stapelinstructies. Er worden nu een aantal instructies in steedskwartiertjes achter elkaar aangeboden. De instructies blijven zo kort en krachtig en daarna kunnen de kinderen aan hun taken gaan werken.

Dagkleuren 
Iedere dag van de week wordt in de hele school aangegeven met een vaste kleur. Deze kleuren structureren de week voor de kinderen. De dagkleuren worden gebruikt bij de administratie door de kinderen op het takenbord of in de dag/weektaakformulieren.

Werken met uitgestelde aandacht
In iedere groep wordt met uitgestelde aandacht gewerkt. In de groepen hangt een lamp als teken van uitgestelde aandacht. Staat de lamp aan dan is dat het teken dat de leerkracht niet gestoord kan worden. Je kunt dan hulp aan iemand uit je groepje vragen. Mocht dit niet lukken, dan ga je rustig naar iemand anders in de groep. Mocht ook dit geen resultaat opleveren dan kun je het kaartje met de naam en het vraagteken in het daarvoor bedoelde vak op het bord hangen. De leerlingen wordt geleerd om even verder te gaan met een andere opdracht tot op een later moment hulp wel beschikbaar is.

Takenbord en takenblad 
Om de leerlingen zelfstandig te leren werken en leren is het takenbord en de dag/weektaak het middel dat wij inzetten. De kinderen werken op alle momenten van de dag dat ze niet aan gezamenlijke activiteiten of aan instructies meedoen aan deze taak. De leerlingen raken met het takenbord vanaf groep 1/2 gewend aan het werken met taken. De ontwikkeling loopt op van een taakje van één of een paar opdrachten per dag tot een volledige weektaak in groep 8.

De correctie: kind of leerkracht?
Wij hechten grote waarde aan het zelf corrigeren door de kinderen. Zelf nakijken vraagt een bepaalde houding van de kinderen. Ze moeten hierbij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen manier van corrigeren. Als het kind in steeds grotere mate in staat is om zelf het gemaakte werk te beoordelen is het niet meer van de leerkracht afhankelijk om te bepalen of het te behalen doel behaald is. Het heeft een duidelijk leereffect, omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich meteen zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan. Ook leren ze om hulp/uitleg te vragen wanneer ze merken dat er veel fouten zijn gemaakt. De kinderen moeten zich dus realiseren dat je je werk nakijkt om er iets van te leren en niet om zoveel mogelijk "krulletjes" in je schrift te hebben. In groep 1-2 is materiaal voorhanden dat zelfcorrigerend is. De kinderen van groep 3 en 4 leren hun werk al zelf corrigeren. Zij doen dit aan de nakijktafel. Vanaf groep 5 mogen de leerlingen ook op een andere plek in de klas hun werk corrigeren. De taken die de kinderen vanaf groep 3 maken op het Chromebook worden veelal direct nagekeken door het programma. Zo krijgt de leerling direct feedback over het gemaakte werk. Bij een fout antwoord hebben de kinderen de mogelijkheid om de opdracht opnieuw te maken en het antwoord te verbeteren. Het is veelal mogelijk om een instructiefilmpje te bekijken of om de leerkracht of een klasgenoot om hulp te vragen.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT