De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2023/2024 bedraagt € 65,00.
Uit de ouderbijdragen worden zaken betaald die niet binnen de gewone begroting van de school passen zoals: St. Nicolaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, afscheidsfeest, musical groep 8, culturele activiteiten, enz. Door de inkomsten van de vrijwillige ouderbijdrage kunnen wij als school een nog vollediger en leuker onderwijspakket voor de leerlingen aanbieden.

Ieder schooljaar ontvangt u in oktober mail vanuit WisCollect met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage eventueel te betalen. 

Jaarlijks kunt u ook sparen voor de werkweek naar Texel in groep 8. Ook het werkweekspaarsysteem is vrijwillig. Jaarlijks kunt u al een deel (bijvoorbeeld € 20,00) betalen zodat het uiteindelijke bedrag voor de werkweek (dit schooljaar vastgesteld op € 200,00) verminderd wordt met het bedrag dat u in de loop van de jaren al gespaard heeft. Dit voorkomt dat gezinnen in groep 8 ineens een flink bedrag moeten betalen.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT