De vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage in het schooljaar 2020/2021 bedraagt € 65,00.
Uit de ouderbijdragen worden zaken betaald die niet binnen de gewone begroting van de school passen zoals: St. Nicolaasfeest, Kerstfeest, schoolreis, afscheidsfeest, musical groep 8, culturele activiteiten, kopieer-/drukkosten, enz. Hierdoor is de school in staat een vollediger en leuker onderwijspakket voor uw kind aan te bieden.

In het begin van het schooljaar ontvangt u het verzoek de vrijwillige ouderbijdrage zelf over te maken. Deze mail gaat vergezeld van een begroting die in overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad vastgesteld is. Indien u de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de directeur.

Jaarlijks kunt u ook sparen voor de werkweek naar Texel in groep 8. Naast de € 65,00 ouderbijdrage vragen wij u € 10,00 extra over te maken zodat het uiteindelijke bedrag voor de werkweek (dit schooljaar vastgesteld op € 175,00) verminderd wordt met het bedrag wat u in de loop van de jaren al gespaard heeft.

Formulier ouderbijdrage

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT