Op onze school wordt daltononderwijs gegeven, omdat de school een bepaalde visie heeft op de maatschappij, op hoe je als (volwassen) mens in die maatschappij zou moeten functioneren. Dalton is een manier van omgaan met elkaar. Een daltonschool creëert ruimte en biedt kinderen de gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een tevoren afgesproken taak. Daarbij vormen zes kernwaarden de uitgangspunten van Daltononderwijs:

  1. Vrijheid in gebondenheid
  2. Zelfstandigheid
  3. Samenwerken
  4. Reflecteren
  5. Doelmatigheid/effectiviteit
  6. Borging

>>> Lees hier over elk van deze kernwaarden.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work