Wij doen er alles aan om uw kind een geweldig schooljaar te bezorgen. Daarvoor is een leuke, prettige groep de basis! We hebben hier op school ook een nieuw, digitale methode voor. Die heet Kwink, voor sociaal-emotioneel leren. We vinden het als school belangrijk dat we actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen werken, als misschien wel de belangrijkste les van hun leven. Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit dat kinderen die op scholen zitten die bewust en planmatig aan sociaal-emotioneel leren werken met méér plezier naar school gaan. En dat is goed, want dan ervaren kinderen kennelijk een veilige leer- en leefomgeving. Want in een sterke, veilige groep komt verstorend gedrag, waaronder pesten, niet of nauwelijks meer voor. Op die manier kunnen kinderen volledig tot hun recht komen. Dan presteren ze natuurlijk ook beter. Dáár gaan we voor als team. Hopelijk ook met u! Want als school en thuis goed samenwerken, plukt uw kind daar direct de vruchten van. Om u zo goed mogelijk hierbij te betrekken komt uw kind regelmatig thuis met een Kwink-opdracht.

Kwink houdt in de opbouw van de lessen rekening met de fases van groepsvorming. Tijdens de studiedag is hier extra aandacht aan besteed. De kinderen wordt geleerd wat zij kunnen bijdragen aan de positieve groepssfeer.

In groep 6 werken de kinderen aan de zgn. ‘Vriendschapslessen’. Dit is een project wat jaarlijks gedaan wordt in deze groep.

Wilt u extra tips voor thuis hebben? Bekijk dan eens het Kwink magazine op [www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine].

We houden u op de hoogte van Kwink! Meer weten? Ga dan naar [www.kwinkopschool.nl] en bekijk het introductiefilmpje.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT