Formulieren

Formulier extra verlof aanvragen  Lever dit formulier s.v.p. in bij de directie.
Stroomdiagram extra verlof (PDF gemeente Lansingerland) 
Inschrijfformulier De Klimophoeve
AVG Toestemmingsformulier foto/video

Protocollen
informatieplicht gescheiden ouders

Te laat komen 
Stop pesten! 
Anti-pest protocol 
Protocol medicijngebruik

Overige bestanden:

Handleiding Ouderportaal ParnasSys 
Uitleg_Cito-rapportage_formulier_bij_rapport
Vrijwillige ouderbijdrage 
Beleidsplan meer en hoogbegaafde kinderen

Het beleidsplan meer en hoogbegaafde kinderen wordt z.s.m. aangepast i.v.m. de start van de plusklas per 1 oktober 2018.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work