Op onze school werken wij met de volgende methodes: Speurtocht voor geschiedenis, De blauwe planeet voor aardrijkskunde en Argus Clou voor biologie. Daarnaast gebruiken wij in de groepen 5 t/m 8 de methode Topondernemers. Hierbij worden kinderen nieuwsgierig gemaakt en geprikkeld om hun kennis en vaardigheden te vergroten door middel van samenwerkingsopdrachten.

Door zelf of met andere kinderen te experimenteren, door goed te kijken en te onderzoeken, leren de kinderen conclusies te trekken en deze onder woorden te brengen.

 

De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van ons uitgebreide documentatiecentrum. Vanaf groep 6 werken de kinderen ongeveer drie kwartier per week aan een werkstuk. Het stimuleert uw kind heel erg, wanneer u thuis samen informatie verzamelt via internet of de bibliotheek.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT