Voorschoolse opvang (VSO)

Op onze school kunt u gebruik maken van voorschoolse opvang (VSO). Van 07.30 uur totdat de school begint kunt u uw kind al op school brengen. Uw kind zal opgevangen worden door één van onze eigen teamleden. De kinderen ontbijten ’s morgens eerst gezamenlijk (wel een eigen ontbijtpakket meenemen) en worden vervolgens totdat de school begint begeleid. De kosten bedragen € 2,35 per dag. Aan het eind van de maand krijgt u een mail vanuit vanuit WisCollect met een (maand)factuur. U hoeft uw kind niet aan te melden omdat op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag altijd een teamlid om 07.30 uur aanwezig is.
 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Door het continurooster tot 14.30 uur is er geen TSO meer. Alle leerlingen blijven daardoor op school lunchen en gaan vervolgens 30 minuten buiten spelen (of bij slecht weer binnen). Hierbij maken wij gebruik van TSO ouders, die hiervoor een kleine vergoeding krijgen. Om dit te organiseren vraagt de school aan ouders een vrijwillige vergoeding. Twee keer per schooljaar wordt hiervoor een mail vanuit WisCollect gestuurd. De aansturing van de TSO ouders gebeurt door onze TSO-coördinator Therese Jacques-Hoekman.

Wij maken voor de lunchpauze graag gebruik van de hulp van ouders of grootouders van onze eigen leerlingen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het overblijven dan kunt u contact opnemen met therese.hoekman@rvko.nl of via 010-5299999. 

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO Partou, locatie Flexx

De buitenschoolse opvang in onze school wordt verzorgd door BSO Partou. Aangezien zij op meerdere scholen BSO aanbieden, heet de locatie op onze school BSO Flexx. De kinderen worden na schooltijd opgevangen in de theaterzaal van het Parochiehuis of de aula/peuterspeelzaal in het hoofdgebouw van onze school. De oudere kinderen van de 8+groep gaan per fiets of step, onder begeleiding van een van de medewerkers, naar de locatie van de Business school (BSO Habitat). BSO Smallsteps biedt kinderopvang gedurende 40 schoolweken en 12 vakantieweken. Zij bieden naast wat u van een buitenschoolse opvang mag verwachten, ook nog extra’s zoals leeftijd gerichte activiteiten op sportgebied, expressie en creativiteit.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.smallsteps.nl of telefonisch contact opnemen met het locatiehoofd van BSO Flexx via 06-51854143

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT