In het daltononderwijs wordt het samenwerken in een groot aantal verschijningsvormen aangemoedigd, waardoor onder andere het ontwikkelen van waarden en normen als een rode draad door onze school loopt. Voor wat betreft de doelstellingen en verschijningsvormen van het samenwerken, geldt het volgende onderscheid:

  • Samenwerking uit het oogpunt van de sociale vorming, waarbij respect eenkernbegrip vormt. De kinderen ervaren op deze wijze dat ze niet met iedereen bevriend hoeven te zijn om toch goed te kunnen samenwerken. Het werken met een vast ‘maatje’ voor een bepaalde periode (een week) vormt hierbij een variant;

  • Didactisch samenwerken, wat wil zeggen dat kinderen elkaar helpen bij het verwerken van de leerstof. Dit vraagt een goede communicatie van en tussen de kinderen, waarbij afspraken maken en samen iets kunnen organiseren essentieel zijn;

  • Tutorleren, waarbij kinderen uit de bovenbouw wekelijks kinderen uit de onderbouw of middenbouw hulp bieden, zoals voorlezen en tutorlezen;\

  • Groepsdoorbrekend samenwerken, waarbij groepjes samengesteld worden uit leerlingen van alle jaargroepen. Zij voeren dan een gezamenlijke opdracht uit (Palmpaasstok maken, crea-middagen, carnavalsspelletjes, etc.).

    Zelfstandigheid - Samenwerken - Vrijheid - Doelmatigheid - Reflecteren - Borgen

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work