Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen om het maximale uit de leerlingen te halen wat betreft vaardigheden en kennis. Hierbij valt te denken aan:

  • Een taak op maat, deze laat een kind doelmatig en functioneel werken;
  • Instructie op maat aan individuele of kleine groepjes leerlingen toegespitst op leerbehoeften van de leerling(en). Deze instructies krijgen vorm op papier binnen het Handelings Gericht Werken;
  • De gezamenlijke ruimtes zijn zodanig ingericht dat de leerlingen hier zelfstandig of in een samenwerkingsvorm kunnen werken;
  • De inzet van ondersteunende materialen, zoals o.a. een reken- en taaltorens in groep 1/2, concrete materialen, Topondernemers en de Pittige Plus Toren om leerlingen te helpen of uit te dagen;
  • Tutor-leren waarbij leerlingen hun kennis en vaardigheden overdragen op andere leerlingen.

Zelfstandigheid - Samenwerken - Vrijheid - Doelmatigheid - Reflecteren - Borgen

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work