Een daltonschool is een lerende organisatie. Dit geldt niet alleen op kindniveau, maar zeker ook op teamniveau. Op een daltonschool voelen leerkrachten zich ondersteund bij het zich permanent scholen en bij het experimenteren in en reflecteren op hun praktijk. Teamleren heeft op een daltonschool hoge prioriteit.

Daltonscholen borgen hun kernwaarden door middel van:

  • Een planmatige zelfevaluatie, welke vorm krijgt tijdens vergaderingen, collegiale consultatie en tevredenheidspeilingen;
  • Visitaties door de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze vereniging geeft licenties en certificaten af aan instituten, scholen en personen als zij er blijk van geven de kernwaarden op goede wijze in de praktijk vorm en inhoud te hebben gegeven;
  • ‘Maatjesleren’ van scholen binnen en buiten een regio. Deze krijgen vorm door intervisie bijeenkomsten door directie en daltoncoördinator en door verschillende (regio)bijeenkomsten al dan niet georganiseerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Zelfstandigheid - Samenwerken - Vrijheid - Doelmatigheid - Reflecteren - Borgen

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work