Weektaak in de midden- en bovenbouw:

Onze leerlingen werken iedere dag zelfstandig een bepaalde tijd aan hun daltonweektaak. Deze taak start voor de groepen 4 t/m 8 op donderdag en loopt door t/m woensdag. Op woensdag moet deze taak helemaal af zijn. Zo’n weektaak bestaat uit onderdelen van allerlei vakgebieden zoals: taal, lezen, rekenen/wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Ook creatieve vakken en techniek zitten soms in de weektaak. De weektaak bestaat uit basisstof en verrijkingsstof voor de snellere leerlingen.

Daarnaast staan op de weektaak ook altijd opdrachten met de computer en keuzewerk.

De weektaak in groep 4:

In groep 4 wordt voortgeborduurd op het werken aan/met een weektaak. Hierop worden de afzonderlijke dagen nog vermeld. In het begin van het schooljaar is het nog de bedoeling dat de leerlingen alleen het werk van die dag maken. Later mogen zij als zij klaar zijn ook al opdrachten maken van de volgende dag. De kinderen ervaren dat een weektaak niet langer een aaneenschakeling is van dagtaken. Een weektaak biedt kinderen een zo ruim mogelijke variatie aan vakgebieden, waarbinnen ieder kind, waar mogelijk op niveau en in eigen tempo volgens een zelf bepaalde volgorde het werk binnen een afgesproken tijd maakt.

De weektaak in groep 5 en 6:

Vanaf groep 5 zijn de dagen van de week niet meer zichtbaar en de weektaak gaat uit van een indeling naar vakgebieden en niet naar dagen van de week. Onderdeel van de weektaak vormt in ieder geval het keuzewerk. Daarnaast wordt het verrijkingswerk aangegeven of wordt hiernaar verwezen. Mocht de leerkracht eerst instructie moeten geven voor een bepaald onderdeel dan wordt dit er als opmerking bij gezet.

De weektaak in groep 7 en 8:

In de groepen 7 en 8 gaat de weektaak alleen uit van indeling naar vakgebieden. De lay-out is anders dan in groep 6. De leerlingen hebben zo de mogelijkheid om echt zelf een keuze te maken wanneer ze welk onderdeel willen gaan doen.

Meer specifiek geldt voor het weektaakformulier:

 • Bij het maken van een weektaak wordt rekening gehouden met tempo- en/of niveauverschillen bij de kinderen;
 • Alle vakgebieden worden in principe opgenomen;
 • Er is sprake van een, per week gezien, verschillende samenstelling;
 • Uitdagende elementen worden regelmatig opgenomen;
 • Er is tenminste 1 samenwerkingsopdracht in opgenomen;
 • De leerstof is duidelijk omschreven en waar mogelijk wordt rekeninggehouden met individuele verschillen (differentiatiemogelijkheden);
 • Er is een onderdeel ‘planning’ opgenomen;
 • Er is een onderdeel ‘realisatie’ opgenomen;
 • Er is sprake van een keuzewerk-activiteit;
 • Er is sprake van computer/activiteiten;
 • Er is een onderdeel voor zelfreflectie opgenomen;
 • Er is een onderdeel voor reflectie van de leerkracht opgenomen.
Het weektaakformulier:
  • Bij het maken van een weektaak wordt rekening gehouden met tempo- en/of niveauverschillen bij de kinderen;
  • Alle vakgebieden worden in principe opgenomen;
  • Er is sprake van een, per week gezien, verschillende samenstelling;
  • Uitdagende elementen worden regelmatig opgenomen;
  • Er is tenminste 1 samenwerkingsopdracht in opgenomen;
  • De leerstof is duidelijk omschreven en waar mogelijk wordt rekeninggehouden met individuele verschillen (differentiatiemogelijkheden);
  • Er is een onderdeel ‘planning’ opgenomen;
  • Er is een onderdeel ‘realisatie’ opgenomen;
  • Er is sprake van een keuzewerk-activiteit;
  • Er is sprake van computer/activiteiten;
  • Er is een onderdeel voor zelfreflectie opgenomen;
  • Er is een onderdeel voor reflectie van de leerkracht opgenomen.
  Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work