Reflecteren in groep 1/2

Vorig schooljaar zijn we in groep 1/2 gestart met het gebruiken van de reflectiekalender, net zoals in groep 3 t/m 8. De punten van de reflectiekalender hebben we aangepast voor groep 1-2. We reflecteren op “het werken volgens de regels bij de lamp aan”, “de omgang met het materiaal”, “het plezier beleven aan hun taak of het spelen”en “de concentratie tijdens het werken aan een taak”. Het reflecteren gebeurd met de hele groep na afloop van het speelwerken. De kinderen leren reflecteren op hun eigen handelen en op hoe iets ging in de hele groep. Daarbij leren ze omgaan met de smiley’s, die ook in groep 3 t/m 8 gebruikt worden.

Dit schooljaar zijn we gestart met het reflecteren op het eigen gedrag of handelen van het kind. We zijn begonnen met reflecteren op hun gedrag tijdens een kringactiviteit.
Voor het starten van de kringactiviteit kiezen de kinderen op welke afspraak ze

willen gaan letten tijdens de kring. Dit zijn de 4 afspraken waar zij uit kunnen kiezen:
* Ik luister goed naar de ander.
* Ik let goed op wat de juf zegt.

* Ik zit netjes in de kring.
* Ik steek mijn vinger op als ik iets wil zeggen.
De kinderen plaatsen hun knijper op de strook waarop de afspraak staat. Na de kringactiviteit gaan de kinderen reflecteren op hun gedrag; is het goed gelukt, is het een beetje gelukt of is het niet gelukt om zich aan de afspraak te houden. De kinderen reflecteren door hun knijper bij de toepasselijke smiley te hangen. Er is een blije smiley, een smiley zonder uitdrukking en een verdrietige smiley. We hebben gemerkt dat het voor kinderen van groep 1-2 nog heel moeilijk is om te reflecteren. Ze moeten leren om naar hun eigen gedrag te kijken, daar een oordeel over te geven en daarbij geen andere kinderen na te doen. Ook kiezen ze nog vaak voor een afspraak waarvan ze weten dat ze dat al kunnen. Daarbij worden ze door de leerkracht gestuurd om te proberen om zich aan een afspraak te houden, die juist nog moeilijk voor hen is.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work