De dagtaak/ de weektaak

De leerlingen raken vanaf groep 1/2 gewend aan het werken met taken. De ontwikkeling loopt op van een taakje van één of een paar opdrachten per dag tot een volledige weektaak in groep 8.

De gemiddelde wekelijkse werktijd aan de weektaak is als volgt:

 • Groep 1/2 : 3,45 uur.
 • Groep 3 t/m 8: 6 uur.

De dagtaak in groep 3:

In het begin van groep 3 wordt er met een planbord (zoals groep 1/2) gewerkt. Op dit bord wordt een onderscheid gemaakt tussen taken voor de betreffende dag en taken die gedurende de week gemaakt kunnen worden. Deze laatste taken zijn naar keuze en hoeven niet door alle kinderen gemaakt te worden. Na de herfstvakantie ontvangen de kinderen dagelijks een dagtaak met daarop de opdrachten voor die dag en plaatsen die in hun mapje. Op deze manier wordt er een stap gemaakt in het werken van het takenbord naar het werken met een dagtaak.
De kinderen wordt verteld welke opdrachten gemaakt moeten worden tijdens de dagtaak. Na een korte, effectieve instructie mogen de kinderen dan aan de slag.

In alle groepen wordt gewerkt met het principe/model van effectieve instructie, waardoor langdurige en langdradige uitleg wordt vermeden. Hierdoor ontstaat het volgende beeld:

 • Korte instructie, waar mogelijk op niveau;
 • Kort moment van toepassing;
 • Controle.Gaande het proces wordt de kinderen geleerd hoe de dagtaak te gebruiken. Hierbij komen o.a. de volgende aspecten aan bod:
 • Welke dag is het vandaag en welke kleur gebruiken we dan?
 • Probeer zelf te ontdekken wat de opdracht is.
 • Welke bladzijde(n) uit het boek heb je nodig?
 • Enz.

Op deze wijze wordt getracht de kinderen te stimuleren om zelfstandig aan de slag te gaan. Wanneer kinderen tijdens de taak een opdracht af hebben kleuren ze het daartoe bestemde hokje in de dagkleur. Omdat het werk steeds met dagkleuren wordt afgetekend, wordt het inzicht in en het overzicht van het weekritme versterkt.Rond de meivakantie in groep 3 wordt de stap gemaakt van het werken van een dagtaak naar het werken aan een weektaak. De kinderen ontvangen iedere donderdag een nieuw weektaakformulier. Door het bundelen van alle dagtaken in de vorm van een weekoverzicht krijgen de kinderen een beeld van:

 • De samenstelling van de taak;
 • De hoeveelheid werk;
 • De soorten opdrachten;
 • De verschillende vakgebieden;
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work