Informatie over daltononderwijs

Onder de verschillende kopjes staat informatie over hert daltononderwijs zoals dat op onze school gegeven wordt. Zo leest u over de manier waarop kinderen aan hun eigen werk werken (planbord bij de kleuters, dagtaak en weektaak); de manier waarop de leerkrachten leerlingen begeleiden; de wijze waarop effectieve instructies op niveau aangeboden worden en hoe vertrouwen geven en vragen terugkomt in het onderwijs.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work